Kan ik letselschade claimen na een ongeval in het buitenland?

Bij een ongeval buiten Nederland is de wet van het land waar het ongeval gebeurde van toepassing. Bij een verkeersongeval buiten Nederland waarbij uw tegenpartij ook een Nederlands kenteken heeft kan de schaderegeling op basis van Nederlands recht worden verzorgd.  Ook bij ongevallen buiten Nederland kunt u bij ons terecht voor rechtsbijstand.

Ik was passagier en heb letselschade, wat moet ik doen?

Wanneer u als passagier geen invloed heeft gehad op het ontstaan van het verkeersongeval dan kunt u op grond van de Regeling Onschuldige Derde voor schadevergoeding in aanmerking komen. Dit via de verzekeraar van het voertuig waar u in of op zat.

Moet de letselschade van een kind altijd volledig vergoed worden?

Indien een kind dat jonger is dan 14 jaar bij een ongeval betrokken raakt dan zal de verzekeraar van de tegenpartij de letselschade van het kind (en de kosten die de ouders van het kind moeten maken) in veel gevallen volledig moeten vergoeden. Dat is alleen anders als bewezen wordt dat er sprake is van opzettelijk handelen door het kind.

De tegenpartij is niet verzekerd, wat kan ik doen?

Indien er sprake is van een verkeersongeval en uw tegenpartij een voertuig met kenteken bestuurde (dus geen fiets) dan kan schaderegeling voor u worden gestart via het Waarborgfonds. Is er geen sprake van een ongeval met een gekentekend voertuig, dan zal de schade op de veroorzaker zelf verhaald moeten worden.

Heb ik ook recht op schadevergoeding als ik zelf een fout heb gemaakt?

In principe kan alleen schadevergoeding worden geclaimd als je zelf niet de veroorzaker van het ongeval bent. Voor jonge kinderen (tot 14 jaar) en fietsers en voetgangers die een ongeval met een gemotoriseerde hebben is het anders. Jonge kinderen hebben dan recht op volledige schadevergoeding en fietsers en voetgangers al snel voor minimaal 50%.

Het wel of niet kunnen claimen van schadevergoeding is vaak afhankelijk van details. Onze letselschade specialisten hebben inmiddels in talrijke zaken toch schadevergoeding voor de client verkregen, terwijl die client aanvankelijk dacht dat dit niet kon.

Welke schade moet vergoed worden?

Bij letselschade gaat het onder andere om vergoeding van de kosten die ontstaan als gevolg van het opgelopen letsel. Denk aan medische kosten (fysiotherapie), eigen risico en reiskosten, kosten voor (huishoudelijke) hulp of compensatie voor mantelzorg van familie en vrienden. Denk ook aan minder inkomen en smartengeld. Letselschade is maatwerk. Onze letselschade specialisten zullen voor u in kaart brengen welke schade in uw situatie geclaimd kan worden.

Kan ik studievertraging na een ongeval als letselschade claimen?

Indien u (of uw kind) als gevolg van het opgelopen letsel een tijd niet in staat bent een opleiding te volgen en het missen van de lessen heeft tot gevolg dat u ( uw kind) daardoor een paar maanden tot een jaar later de studie zal afronden dan is die vertraging aan te merken als studievertraging. Een jaar studievertraging in het basisonderwijs heeft volgens de richtlijnen al snel een schade van ruim € 6.000,- tot gevolg. Voor een Vmbo’er toont de richtlijn ruim € 14.000,- als schade bij een jaar studievertraging.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een bedrag dat betaald wordt als vergoeding/ compensatie voor letsel dat iemand als gevolg van een ongeval heeft opgelopen. De hoogte van een smartengeldvergoeding is onder andere afhankelijk van de ernst van het opgelopen letsel, het herstel en de mate waarin iemand hinder ondervindt van het letsel.

Wanneer krijg ik een schadevergoeding bij letselschade uitbetaald?

De vergoeding van kosten / aangetoonde schade moet binnen 14 dagen nadat deze schade door een verzekeraar is geaccepteerd worden uitbetaald. Dit is bepaald in de Gedragscode Behandeling Letselschade.  Het is belangrijk schade goed te onderbouwen (te bewijzen). Des te beter dit gebeurd, des te voorspoediger verloopt een schaderegeling.

Kan ik een voorschot claimen op de letselschade?

Ja, er kan een voorschot geclaimd worden als duidelijk is dat u als gevolg van het opgelopen letsel allerlei kosten moet betalen. Er kan ook een voorschot op het smartengeld worden geclaimd. Dat kan bij (ernstig) letsel waarvan duidelijk is dat herstel een lange tijd kan duren.

Wat kost rechtsbijstand bij letselschade?

In de Wet is bepaald dat een aansprakelijke partij (verzekeraar) verplicht is de redelijke kosten van rechtsbijstand te betalen. Hulp na Ongeval biedt slachtoffers kosteloos rechtshulp omdat de kosten op de aansprakelijke partij worden verhaald.